H2757

Moeder Gods van het Teken (Znamenië)

Regio: Rusland
Periode: 18e eeuw
Afmeting: 31 x 26 cm

Omschrijving

Op deze Adventsikoon is de Moeder Gods in biddende houding (Orante), in halfformaat afgebeeld, met opgeheven handen. Voor haar is Christus als Immanuel afgebeeld. Het hoofd van Maria wordt geflankeerd door een cherubijn en serafijn. In de rand is een vrouwelijke heilige toegevoegd.

De ikoon wordt in de liturgie gebruikt tijdens de adventstijd. Op de derde zondag voor kerst wordt de tekst uit Jesaja gelezen. In de ikonostasewand staat de ikoon tussen de profeten die de komst van de Messias hebben voorzegd. De feestdagen van de Moeder Gods van het Teken worden op 28 maart, 20 juli en 27 oktober gevierd.