H2723

Hemelvaart van Christus

Regio: Rusland (Jaroslavl)
Periode: 17e eeuw
Afmeting: 72 x 48,5 cm

Omschrijving

Deze monumentale ikoon laat een bijzondere vlakverdeling zien. In het bovenste register is Christus afgebeeld in een groene mandorla die naar de hemel wordt gedragen door twee engelen. Aan de voetafdrukken in de aarde onder de mandorla is te zien dat Christus kort daarvoor nog op de aarde stond.

De discipelen die beneden zijn achtergebleven, kijken en wijzen omhoog. Twee engelen wijzen ook omhoog en spreken de discipelen toe. Tussen de twee engelen staat Maria, de Moeder Gods, in orante (biddende houding).

Opvallend is dat de discipelen voor de openingen van een grot staan, een verwijzing naar de opstanding van Christus uit het graf.