H2673

Elia met scènes uit zijn leven

Regio: Rusland, Kostroma
Periode: vroeg 18e eeuw
Afmeting: 36 x 31,5 cm

Omschrijving

Een zeldzame verhalende ikoon van de profeet Elia, met scènes die wonderen en andere belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven afbeelden.

Ikonen van de profeet Elia benadrukken vaak zijn woestijnleven, wat tot uiting komt in zijn uiterlijk. Hij wordt afgebeeld als een woestijnbewoner, gekleed in een kameelharen mantel en een lange, ietwat wilde grijze baard. Het bijzondere aan deze ikoon, geschilderd in Kostroma (ten noordoosten van Moskou), is dat de gebeurtenissen uit Elia’s leven op een andere manier worden afgebeeld dan de traditionele vita-ikonen. De verschillende tinten groen en het contrasterende rood en de uitgebreide tekst op de rand van de ikoon zijn kenmerkend voor Kostroma’s ikonen.

In het midden van de ikoon staat Elia, bij de beek Kerith. Een raaf brengt hem eten, brood en vlees. Op een gegeven moment komt de beek droog te staan en stuurt God Elia naar de weduwe van Sarephat (een van de scènes aan de linkerkant van de ikoon). De zoon van deze weduwe wordt erg ziek, maar wordt hersteld op voorspraak van Elia. Dan vecht hij tegen de priesters van koningin Izebel. Elia wint, want zijn offer brandt vanzelf. Elia vlucht voor koningin Izebel (rechtsonder). Elia rent een dag lang de woestijn in en begint op te geven, maar hij wordt gered gelukkig door een engel. Opvallend aan deze en andere ikonen van Elia is dat de nadruk niet ligt op grote prestaties en heroïsche daden, maar dat de heilige wordt getoond in tijden van moeilijkheid.

Deze ikoon wordt uitgebreid beschreven in een van onze korte filmpjes:

https://youtu.be/dfWIdmyVFTk