H2672

De Wijsheid Gods

Regio: Rusland (Neviansk)
Periode: Ca. 1800
Afmeting: 26,5 x 22 cm

Omschrijving

De Wijsheid Gods, Hagia Sophia wordt verbeeld als een engelachtige gestalte met een rood gelaat. Net zoals andere engelen op ikonen heeft het gelaat vrouwelijke trekken, evenals de haardracht. De engel draagt een kroon en een staf en scepter. Christus wordt geflankeerd door de Moeder Gods met Christus als pre-existente Logos en Johannes de Voorloper. Boven Christus als Wijsheid Gods is Christus Pantokrator te zien.

Boven en naast Christus Pantokrator zijn zes engelen te zien, tussen hen in is een tafel of altaar afgebeeld. Dit is de Ετοιμασίᾳ, ‘voorbereiding’, de uitbeelding van het altaar als een symbool voor de tweede komst van Christus. Boven de tafel is God de Vader (Sebaoth) te zien.