B4400

Moeder Gods van het Brandend – niet verbrandend braambos

Regio: Rusland
Periode: 19e eeuw
Afmeting: 10 x 9,5 cm

Omschrijving

De Moeder Gods houdt het Christuskind op haar linkerarm. De ladder voor haar borst is een uitbeelding van de derde strofe van de Akathistos Hymne: “Gegroet hemelse ladder, waarlangs God is afgedaald, brug, welke van de aarde naar de hemel leidt.” Rondom de centrale voorstelling zien we een achtpuntige ster en rozenbladen met engelen en de symbolen van de vier evangelisten. In de hoeken zijn vier oudtestamentische visioenen te zien die zijn verbonden met de Moeder Gods.