H2632

Anastasis

Regio: Rusland
Periode: Ca. 1700
Afmeting: 32 x 28 cm

Omschrijving

Op deze ikoon van de Anastasis, de opstanding van Christus is het verhaal rondom Pasen zeer uitgebreid afgebeeld. Centraal op de ikoon is Christus te zien, die de poorten van het rijk van de dood vertrapt en Adam en Eva redt uit het graf. Om hen heen staan meerdere figuren uit het Oude Testament. Op de ikoon staan meerdere gebeurtenissen van de dagen na Pasen, onder meer de vrouwen die het lege graf bezoeken, de Emmaüsgangers en, heel bijzonder, boven de Hemelvaart van Christus.

De ikoon is duidelijk in opdracht vervaardigd. In de rand zijn immers twee randheiligen geschilderd die op zich niets met de Anastasis te maken hebben. Er zijn nog twee iconografieën van feestdagen ingevoegd te zien die niet op een Paasikoon thuishoren. Dat zijn de iconografieën in de twee bovenhoeken. Links de Annunciatie aan de Moeder Gods, rechts de Gastvrijheid van Abraham, ook wel de Oudtestamentische Triniteit genoemd.