H2513

Moeder Gods van Nicea

Regio: Rusland
Periode: Ca. 1800
Afmeting: 30,5 x 25,5 cm

Omschrijving

Deze zeer zeldzame iconografie toont de Moeder Gods in orante houding (de handen in gebed opgeheven) en met licht zijwaarts gebogen hoofd. Voor haar staat een altaartafel met daarop een kelk met daarin Christus Immanuel, de pre-existente Logos. De altaartafel en Christus zijn geplaatst in een gebouw dat de christelijke Kerk symboliseert. De iconografie is ontstaan in de tweede helft van de 16eeeuw en is op te vatten als een variant van de Moeder Gods van het Teken.