H2500

Christus Pantokrator

Regio: Noordelijk Rusland
Periode: 17e eeuw
Afmeting: 95 x 74 cm

Omschrijving

Christus is als Albeheerser op een troon in de hemelse sferen gezeten. Hij is gehuld in het gouden gewaad van de reeds ten hemel gevaren Christus. Op zijn schoot heeft Hij het opengeslagen boek met de tekst: “Komt allen tot Mij, die vermoeid zijt en belast zijt en Ik zal u verlichting schenken” (Mat. 11, 28).

Rond Christus zijn een vierpuntige rode ruit (drie punten zijn zichtbaar) en een blauwe mandorla met cherubijnen en serafijnen zichtbaar. Met zijn voeten steunt Christus op de thronen, de vurige raderen met ogen. Cherubijnen, serafijnen en thronen vormen tezamen de hoogste triade der engelen en zijn om God heen.

Het buitenste rode vierkant heeft in de hoeken de symbolen van de vier evangelisten, Matteüs de mens, Marcus de adelaar, Johannes de leeuw en Lucas de stier. De ikoon was ooit het centrum van een Deësisrij in een kerkikonostase.