H2804

Maria van Egypte met scènes van haar leven

Regio: Centraal Rusland
Periode: Laat 18e eeuw
Afmeting: 31 x 25 cm

Omschrijving

Niet alle heiligen staan bekend om hun vrome leven. Maria van Egypte (ca. 344 – ca. 421) bekeerde zich pas later tot het christendom en leefde lange tijd als kluizenaar in de woestijn.

Volgens de legende leefde ze een zondig leven in de stad Alexandrië. Op een gegeven moment besloot ze naar Jeruzalem te reizen om daar op zoek te gaan naar mannen. In Jeruzalem wilde ze de Heilige Grafkerk ingaan, maar ze werd tegengehouden door een onzichtbare kracht. Ze bekeerde zich en besloot de rest van haar leven in de woestijn door te brengen. De kloostervader Zosima ontmoette haar daar en gaf haar de heilige communie.