H2756

Aartsengel Michaël

Regio: Rusland
Periode: 19e eeuw
Afmeting: 31 x 26,5 cm

Omschrijving

Michaël is afgebeeld als legeraanvoerder, in soldatentenue met opgeheven zwaard. Michaël is altijd belangrijk geweest voor gelovigen. Al tijdens de regering van keizer Constantijn de Grote (280-337) werd Michaël beschouwd als de aanvoerder van het hemelse leger. Dit beeld van het engelenleger met hun aanvoerder paste natuurlijk heel goed in de ideologie van het Romeinse Rijk. De keizer en zijn leger heersten op de aarde, het hemelse leger met de engel als hun aanvoerder regeerden de hemel.