H2725

Het Ontslapen van de Moeder Gods

Regio: Rusland
Periode: 17e eeuw
Afmeting: 48,5 x 40,5 cm

Omschrijving

Het verhaal van Maria-Hemelvaart, zoals het feest in de westers christelijke traditie wordt genoemd, wordt beschreven in het 13e-eeuwse boek Legenda Aurea. Christus komt bij de Moeder Gods om haar ziel, in de gedaante van een kind, mee te nemen naar de hemel. De discipelen zijn bijeengekomen en scharen zich rond de baar.

Als Christus de ziel van zijn moeder heeft meegenomen, willen de apostelen het lichamelijk omhulsel begraven. De processie wordt dan verstoord door Jefonias, die de baar wil omstoten. Omdat hij met zijn handen de Ark – waaruit Christus is voortgekomen – heeft aangeraakt, worden zijn handen door de aartsengel Michaël afgehakt. Na zijn onmiddellijke bekering groeien de handen weer aan.