H2729

Moeder Gods

Regio: Rusland (Vetka)
Periode: Ca. 1800
Afmeting: 44,5 x 37,5 cm

Omschrijving

Deze ikoon van de Moeder Gods heeft deel uitgemaakt van een Deësis. Het woord Deësis is gebaseerd op het Griekse woord verzoek. Kenmerkend voor de iconografie van een Deësis is dat een groep heiligen zich in voorbede tot de centraal afgebeelde Christus wenden. Deze voorbede heeft als doel genade af te smeken voor de gehele mensheid. Een Deësis kan op een enkel paneel worden geschilderd, maar kan ook uit meerdere panelen bestaan. In dit geval zijn er drie ikonen geweest, deze ikoon van de Moeder Gods aan de linkerkant, Christus in het midden en Johannes de Voorloper rechts.