H2608

Moeder Gods van Feodor

Regio: Centraal-Rusland
Periode: 17e eeuw
Afmeting: 32 x 27 cm

Omschrijving

Volgens de overlevering werd de oerikoon van de Moeder Gods van Feodor geschilderd door de evangelist Lucas. Het is een ikoon van het type Eleousa (‘van de Tederheid’). De Moeder Gods houdt het kind op haar rechterarm en wijst met de linkerarm naar hem. De wangen van moeder en kind zijn tegen elkaar aangedrukt. De gezichtsuitdrukking van de Moeder Gods is liefdevol maar ook bedroefd, vanwege het onontkoombare lijden en sterven van haar kind. Bijzonder aan deze ikoon is de fraaie groene achtergrond, versierd met kleine gouden wolkjes.