H2503

Feestdagenikoon

Regio: Rusland (Palech)
Periode: Ca. 1800
Afmeting: 44,5 x 34,5 cm

Omschrijving

Huisikoon waarop de belangrijkste feestdagen van de Russisch-orthodoxe Kerk zijn afgebeeld. Centraal is Christus’ opstanding en overwinning op het rijk van de dood (Anastasis) afgebeeld. In het onderste register is te zien is hoe Christus opstaat uit het graf en Adam redt uit muil van de Hades. Adam wordt gevolgd door een grote stoet Oudtestamentische heiligen, eindigend met Johannes de Voorloper, de laatste profeet die voor Christus gestorven is. In de hoeken van de centrale afbeelding zijn gebeurtenissen uit het Paasverhaal te zien. Linksboven is dat de Kruisiging en de Graflegging, een wat zeldzamere afbeelding op een Feestdagenikoon. Rechtsboven treedt de berouwvolle misdadiger Dismas de hemel binnen. Hij wordt opgewacht door Elia en Henoch. Linksonder slaat een engel een duivel neer. Rechtsonder zijn de discipelen na de dood van Christus weer gaan vissen. Als Christus aan de rand van het meer verschijnt, herkent Petrus hem en springt in het water. De buitenste rand bestaat uit twaalf kleinere afbeeldingen van hoofdfeesten, te weten:

 1. Geboorte van de Moeder Gods
 2. Intrede van de Moeder Gods in te Tempel
 3. Annunciatie aan de Moeder Gods
 4. Geboorte van Christus
 5. Opdracht van Christus in de Tempel
 6. Doop van Christus in de Jordaan
 7. Intrede in Jeruzalem
 8. Verheerlijking op de berg Tabor
 9. Hemelvaart van Christus
 10. Gastvrijheid van Abraham
 11. Ontslapen van de Moeder Gods
 12. Kruisverheffing