H2720

Moeder Gods van het Teken (Znamenië)

Regio: Noordelijk Rusland
Periode: Ca. 1700
Afmeting: 31 x 27 cm

Omschrijving

Op deze ikoon is de Moeder Gods in biddende houding (Orante afgebeeld, met opgeheven handen. Voor haar is Christus als Immanuel afgebeeld. De ikoon wordt in de liturgie gebruikt tijdens de adventstijd. Op de derde zondag voor kerst wordt de tekst uit Jesaja gelezen. In de ikonostasewand staat de ikoon tussen de profeten die de komst van de Messias hebben voorzegd. De feestdagen van de Moeder Gods van het Teken worden op 28 maart, 20 juli en 27 oktober gevierd.