H2692

Kruisiging van Christus

Regio: Rusland
Periode: Vroeg 17e eeuw (vrezka)
Afmeting: 32 x 27,5 cm

Omschrijving

De iconografie op deze ikoon van de Kruisiging van Christus is niet alleen zeer uitgebreid, maar er is ook een zeer bijzondere en zeldzaam detail te zien. In de aarde onder de gekruisigde Christus is al te zien hoe de Oudtestamentische rechtvaardigen in het rijk van de dood wachten op hun verlossing. Middenonder zijn David en Salomo te herkennen, alsmede Mozes en Johannes de Voorloper. Links en rechts zijn ‘gewone’ rechtvaardigen afgebeeld, als symbool voor het feit dat de opstanding van Christus voor iedereen is.

Links en rechts van de gekruisigde Christus zijn de beide misdadigers te zien die samen met hem ter dood werden veroordeeld. Rondom de drie kruisen is een grote groep soldaten afgebeeld met dreigend opgeheven lansen. Links staat een groep vrouwen, met onder meer de Moeder Gods.

De ikoon is een vrezka. Rond het jaar 1800 is de schildering op een andere plank bevestigd en van een nieuwe rand voorzien. Op basis van het kleurschema van de rand en de stijl van het opschricht, is dit waarschijnlijk door oudgelovigen uit Vyg gedaan.