H2691

Gregorius de Theoloog

Regio: Noordelijk Rusland
Periode: Midden 17e eeuw
Afmeting: 86 x 34 cm

Omschrijving

Gregorius van Nazianze wordt gezien als een van de grondleggers van het vroege kloosterleven en heeft een grote rol gespeeld in de theologie rondom de Triniteit. Hij leefde in de tweede helft van de 4e eeuw en was bisschop van Nazianze. De naam Theoloog kreeg hij vanwege zijn schriftuitleg en zijn verdedigingen tegen ketterse ideeën. Hij wordt vaak afgebeeld met Basileios de Grote.