H2681

Joris de Drakendoder (“Georgi Pobyedonosets’’)

Regio: Rusland
Periode: 18e eeuw
Afmeting: 31 x 28 cm

Omschrijving

Deze ikoon beeldt het bekende verhaal van Sint-Joris en de draak af. De heilige wordt afgebeeld wanneer hij de draak doorboort met zijn lans. Een engel houdt een kroon boven het hoofd van Joris. Aan de rechterkant staat de dochter van de stadsheer, die de draak aan de lijn houdt. De architectuur van de stad is uitgebreid in beeld gebracht, met verschillende vormen en kleuren. De vorst en zijn vrouw, samen met vele inwoners van de stad, aanschouwen de gebeurtenissen vanuit de verschillende ramen in de huizen.

De soldaatheilige Joris, Georgij in het Slavisch en Georgios in het Grieks, is een grootmartelaar die zowel in het Oosten als het Westen bijzonder geliefd is. In het Oosten is hij zelfs een van de meest afgebeelde heiligen. Zijn cultus ontstond in de vierde eeuw in het Byzantijnse Rijk. In de dertiende eeuw, na de kruistochten, werd hij ook in het Westen een populaire heilige. Het feest van Joris wordt op 23 april, zijn sterfdag, gevierd.

Er zijn geen historische gegevens over de persoon van George bekend, pas vanaf de 11e eeuw verschijnen de heilige en de legende van de draak in teksten. In de oudste bronnen speelt het tafereel zich af in Cappadocië. Hij zou zijn geboren als kind van zeer religieuze ouders. Toen hij een kind was, werd zijn vader vermoord vanwege zijn geloof. Joris en zijn moeder zijn toen naar Palestina verhuisd. Op volwassen leeftijd werd Joris een commandant in de elitetroepen van de Romeinse keizer Diocletianus (284-305). Joris weigerde mee te werken aan de vervolging van de keizer en sprak zich openlijk uit tegen de senaat, waardoor hij ter dood werd veroordeeld. Door allerlei wonderen overleefde hij echter vele martelingen en moordpogingen. Als gevolg hiervan bekeerden de bevolking en zelfs enkele van haar beulen zich tot het christendom. Volgens de legende werd Joris uiteindelijk onthoofd op 23 april in het jaar 303.