H2688

Aartsengel Michaël

Regio: Rusland
Periode: 17e eeuw
Afmeting: 31.5 x 27 cm

Omschrijving

De aartsengel Michaël wordt staand afgebeeld, gekleed in het pantser van een Romeinse legerofficier. De grote rode mantel die hij om zijn schouders draagt, wordt opgeblazen door de wind van de Geest van God. Tijdens het bewind van keizer Constantijn de Grote (280-337) werd Michaël beschouwd als de bevelhebber van het hemelse leger. Dit beeld van het engelenleger met hun leider sloot natuurlijk heel goed aan bij de ideologie van het Romeinse rijk. De keizer en zijn leger heersten over de aarde, het hemelse leger met hun leider heerste over de hemelen. Michaël wordt daarom vaak afgebeeld als een jonge, sterke man, gekleed in soldatenuniform. Hij is het archetype van de held die met de hulp van God het kwaad in de wereld bestrijdt.