H2684

Geboorte van de Moeder God (‘Rozhestvo Presvyatuiya Bogoroditsui’)

Regio: Rusland
Periode: 19e eeuw
Afmeting: 31.5 x 27 cm

Omschrijving

Een zeldzame Oudgelovigenikoon van de Geboorte van de moeder van God en gerelateerde gebeurtenissen uit het Proto-evangelie van Jakobus.

Deze ikoon toont zeven gebeurtenissen rond de Geboorte van de Moeder Gods, die worden afgebeeld in aparte kamers van een groot huis of theater, onderling verbonden door subtiele decoratieve en architectonische elementen.

Op het dak van het gebouw horen de ouders van de Moeder Gods, Anna en Joachim, de aankondiging van Maria’s geboorte door de engelen, zoals beschreven in het apocriefe proto-evangelie van Jacobus.

De kamer in de rechter benedenhoek van het gebouw brengt ons naar de volgende scène: de conceptie van de Maagd, afgebeeld als de kus of omhelzing tussen Joachim en Anna.

De scène in de linker benedenhoek toont Anna in het kraambed, terwijl zij door de vroedvrouw van eten en drinken wordt voorzien. De kamer daarboven toont Anna die na de bevalling op haar bed rust. Tussen haar, haar dochtertje en een dienstmaagd staat een tafel met eten.

De twee centrale kamers tonen gebeurtenissen die zelden in de Russische iconografie worden afgebeeld. De bovenste kamer toont de gebeurtenissen rond Maria’s eerste verjaardag. Joachim organiseerde een groot feestmaal en nodigde de priesters en schriftgeleerden, de raad van de oudsten en het hele volk van Israël uit. In de onderste kamer brengen Joachim en Anna hun dochter naar de priesters en de hogepriester (hier weergegeven als Zacharias) om haar kort na haar eerste verjaardag te laten zegenen.

De ikoon is hoogstwaarschijnlijk gemaakt voor (en in opdracht van) een vrouw. Niet minder dan vier vrouwelijke heiligen zijn te zien in de rand (polje) van de ikoon. Links de heiligen Barbara en Anastasia, rechts Catharina van Alexandrië en Paraskeva.