H2637

Het Laatste Oordeel

Regio: Rusland, Vyg
Periode: Ca. 1800
Afmeting: 36 x 31 cm

Omschrijving

Deze ikoon toont gebeurtenissen rond het Laatste Oordeel, zoals die onder andere in het Bijbelboek Openbaringen beschreven zijn. Centraal zit Christus op zijn troon, omgeven door heiligen en engelen die in voorbede op hem gericht zijn. Voor de troon nadert Adam, de eerste mens, en symbool voor de gehele mensheid. Een lang serpentachtig wezen, waarin ‘hoofdzonden’ zijn geschreven probeert Adam in de hiel te bijten en mee te sleuren in de hel (rechtsonder). Linksonder opent Petrus de deuren van het paradijs. Een Laatste Oordeel met exact dezelfde iconografie bevindt zich in het Ikonenmuseum Kampen.