H2602

Het Laatste Oordeel

Regio: Rusland
Periode: 18e eeuw
Afmeting: 146 x 86,5 cm

Omschrijving

Deze ikoon van het Laatste Oordeel is waarschijnlijk geschilderd door oudgelovigen, een afscheiding van de Russisch-Orthodoxe kerk. Opvallend is het kleurgebruik, met name het prachtige blauw in de achtergrond. Ikonen met de voorstelling Het Laatste Oordeel werden over het algemeen aan de westwand van een kerk of kathedraal gehangen, als waarschuwing voor de gelovigen bij het betreden of verlaten van de kerk. De gebeurtenissen op de ikoon zijn gebaseerd op de verhalen uit het bijbelboek Openbaring van Johannes.

Geheel bovenin is de hemel verbeeld. God de Vader zit op een troon en is omgeven door serafijnen en cherubijnen. Links naast hem, ook op een troon, zit Maria, de Moeder Gods. In de hemel zijn een grote groep heiligen aanwezig. God de Vader vormt samen met de Heilige Geest (in de gedaante van een duif) en Christus de Triniteit. Christus, omgeven door een stralende mandorla, vormt op zijn beurt een Deësis met de Moeder Gods en Johannes. Aan zijn voeten knielen Adam en Eva.

Het onderste tafereel is het meest spectaculair. Aan de linkerkant zien we een grote groep rechtvaardigen die de hemelpoort binnen mogen gaan. Ze worden opgewacht door twee engelen. Aan de rechterkant loopt het minder goed af met de afgebeelde figuren. Het oordeel valt voor hen slecht en ze worden in het vuur gegooid. Tussen deze onrechtvaardigen zijn niet alleen ‘gewone’ mensen, ook priesters, edelen en zelfs een bisschop is te zien in de menigte in het vuur.