H2603

Deësis

Regio: Rusland
Periode: Begin 18e eeuw
Afmeting: 31 x 27 cm

Omschrijving

Christus is op deze bijzondere Deësis ikoon afgebeeld als hogepriester. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament zijn verwijzingen te vinden naar het koningschap en het hogepriesterschap van Christus. Christus als de erfhouder van de troon van koning David rechtvaardigt hem als een vorst. In profetieën en psalmen wordt regelmatig voorzegd dat een (eeuwig) koningschap zal berusten bij de Allerhoogste. In de iconografie is Christus als hogepriester te herkennen aan het kleed dat hij draagt in combinatie met de bisschopsstola en mitra. Christus wordt geflankeerd door de Moeder Gods en Johannes de Voorloper. Achter hem staan de aartsengelen Gabriël en Michaël.