H2604

Moeder Gods Hodegetria van Smolensk

Regio: Rusland
Periode: 19e eeuw
Afmeting: 31 x 27 cm

Omschrijving

De Moeder Gods Hodegetria is een van de oudst bekende iconografieën die bekend zijn. De oudst nog bestaande afbeelding is een miniatuur uit de 7eof 8eeeuw uit Syrië. De ikoon wordt getypeerd als Lucas-ikoon, die volgens de legende geschilderd zou zijn door de evangelist Lucas, nog tijdens het leven van de Moeder Gods. Een bijzonder feit is dat bij de eerste afbeeldingen de Moeder Gods helemaal wordt afgebeeld, later worden haar benen niet meer geschilderd.