H2577

Christus, engel van het zalige zwijgen

Regio: Rusland
Periode: 19e eeuw
Afmeting: 22 x 17,5 cm

Omschrijving

Deze uiterst zeldzame ikoon is een getrouwe kopie van de vaker voorkomende metalen ikoon van het type Christus, engel van het zalige zwijgen. Zelfs de medaillons waarin heiligen en engelen zijn afgebeeld zijn in de rand geschilderd.

Christus, in halfformaat afgebeeld als engel, is gekleed in een liturgisch gewaad en heeft de beide armen gekruist voor de borst en de vleugels opengespreid. De lange, golvende haren van de Engel reiken tot op de schouders en het gelaat vertoont een zwijgende glimlach. De achtpuntige ster in de nimbus verwijst naar de eeuwigheid. Omtrent de exacte betekenis van dit type ikoon zijn twee interpretaties gangbaar. Enerzijds zou het opgevat kunnen worden als een verwijzing naar een profetie van Jesaja (Jes. 53, 7): “Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.” Andere tekstbronnen zijn Jesaja 42, 1-2: “…ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar” en Psalm 141, 3: “Zet een wacht voor mijn mond, Heer, een post voor de deur van mijn lippen.”