H2589

Nikolaas de Wonderdoener en 12 scenes uit zijn leven (vita)

Regio: Rusland
Periode: 17e eeuw
Afmeting: 31 x 27 cm

Omschrijving

Op een vita-ikoon worden gebeurtenissen uit het leven van een heilige weergegeven. Meestal gebeurt dat in meerdere kleine taferelen rondom het portret van de heilige,  zoals hier bij de ikoon van Nikolaas. Hoewel de vraag of Nikolaas daadwerkelijk heeft geleefd nog steeds een discussiepunt is, zijn er veel legenden rondom de jeugd van Nikolaas. Ook op deze ikoon zijn de eerste afbeeldingen gewijd aan de jonge Nikolaas. Linksboven is zijn geboorte te zien, daarnaast staat Nikolaas rechtop in het doopvont. Als baby zou Nikolaas al zo vroom zijn dat hij op vrijdag de moederborst weigerde.

De ikoon is voorzien van een fraaie zilveren bedekking (hier niet afgebeeld) die bestaat uit een oklad voor het centrale portret en een basma voor de rand van de ikoon. Het zilver is voorzien van stempels uit de stad Sint-Petersburg, Ivan Frolov en het meesterteken K.C.