H2597

Nikolaas de Wonderdoener

Regio: Rusland
Periode: Laat 17e eeuw
Afmeting: 30 x 26,5 cm

Omschrijving

Nikolaas is afgebeeld met een evangelieboek in zijn linkerhand. Met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Hij wordt geflankeerd door de Moeder Gods en Christus, die hem het omophorion en een evangelieboek geven. Deze iconografie gaat terug naar het concilie van Nicea, in het jaar 325. Tijdens dat concilie werd het arianisme bevochten. De legende vertelt dat Nikolaas tijdens het debat zo boos werd dat hij Arius tegen de grond sloeg. Omdat dit gedrag een bisschop onwaardig was, werd Nikolaas uit zijn ambt gezet. De Moeder Gods en Christus verschenen die nacht in een droom aan alle aanwezige kerkvaders om Nikolaas persoonlijk de symbolen van het het ambt, de stola en het evangelieboek, terug te geven. Na deze verschijning werd Nikolaas weer in het ambt bevestigd.