H2561

Christus Pantokrator

Regio: Rusland
Periode: 17e eeuw
Afmeting: 31 x 27 cm

Omschrijving

Het woord Pantokrator betekent Albeheerser en is al op een Egyptische grafsteen gevonden uit het jaar 409. Het opschrift op de steen is een gebed voor de overledenen en het is gericht tot “Jezus Christus Pantokrator, Zoon van de levende God.’ In vroegchristelijke teksten is het woord voor het eerste te vinden in de Openbaring van Johannes, in het lied van het Lam.

De iconografie van Christus Pantokrator ontstaat rond de 4e, 5eeeuw en is de iconografie van het ‘God-zijn’, dus van de goddelijkheid van Christus. Hij wordt ook wel gezien als de eschatologische Christus, de Christus die was, en is, en komen zal.

Christus is op deze ikoon afgebeeld in halfformaat. Hij heeft een opengeslagen evangelieboek in zijn linkerhand en maakt met zijn rechterhand een zegenend gebaar.