H2568

Opdracht van Christus in de tempel

Regio: Noordelijk Rusland
Periode: 17e eeuw
Afmeting: 38 x 31 cm

Omschrijving

Op 2 februari, veertig dagen na de geboorte van Christus wordt het feest van de Opdracht van Christus in de tempel gevierd. In het oude Israël was het gebruik dat moeders zich in de tempel zuiverden, veertig dagen na de geboorte van hun kind. Bovendien moest, volgens de wetten van Mozes, iedere eerstgeboren zoon worden ‘losgekocht’ tegen een offer van twee tortelduiven of twee jonge duiven.

De gebeurtenissen, waarover wordt verhaald in Lucas 2: 22-40, worden gezien als een eerste ontmoeting tussen de Zoon van God en zijn volk. Simeon, een rechtvaardig en vroom man die in Jeruzalem woonde, had van God te horen gekregen dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou hebben gezien. Gedreven door Gods Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus daar werd binnengebracht, nam hij het kind in zijn armen en begon een loflied te zingen. De profetes Hanna, die vrijwel haar hele leven in de tempel had doorgebracht kwam naar hen toe en bracht eveneens hulde aan God.

Op de ikoon zien we hoe Simeon die het Christuskind in ontvangst neemt terwijl de Moeder Gods eerbiedig toekijkt. Achter haar staan Jozef en de profetes Hanna. Achter haar staan Jozef en de profetes Hanna. Jozef draagt de ‘losprijs’: twee duiven in een kooitje.