H2550

Portret van de heilige Nikolaas

Regio: Rusland
Periode: ca. 1600
Afmeting: 23,5 x 18,5 cm

Omschrijving

Op deze kleine ikoon is het portret van de heilige Nikolaas afgebeeld.

Of Nikolaas daadwerkelijk geleefd heeft, is tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie. Waarschijnlijk is de Nikolaas die we nu kennen een samensmelting van twee personen: Nikolaas van Myra en Nikolaas van Pinara. De eerste Nikolaas zou omstreeks het jaar 270 geboren zijn in Patras, een havenstad in West-Lycië. Hij nam deel aan het eerste oecumenische concilie van Nicea (325), waar de eerste aanzet zou worden gegeven voor de christelijke geloofsbelijdenis. De tweede Nikolaas leefde veel later, namelijk in de zesde eeuw. Van hem is een levensbeschrijving bekend, waarop de iconografie van Nikolaas voor het grootste deel gebaseerd. Ook zijn er veel bijzondere verhalen uit het leven van Nikolaas opgetekend in de Legenda Aurea, een boek uit de dertiende eeuw waarin de bijzondere levens van veel heiligen zijn beschreven.

In Rusland kent men het gezegde: ‘Als God er niet meer is, hebben we altijd nog Nikolaas.’ Dat geeft wel aan hoe belangrijk Nikolaas als heilige is. Het is dan ook geen wonder dat in vrijwel ieder huisvan een orthodoxe gelovige, van boerderijtje tot kasteel, van eenvoudige kapel tot kathedraal, een ikoon van Nikolaas te vinden is