H2543

Gastvrijheid van Abraham

Regio: Rusland
Periode: 17e eeuw
Afmeting: 31,5 x 26 cm

Omschrijving

De iconografie van de Gastvrijheid van Abraham is een goed voorbeeld van hoe de essentie van een ikoon kan afwijken van het oorspronkelijke verhaal. In het verhaal in Genesis komen er drie mannen  bij Abraham en Sara op bezoek  om hen te vertellen dat ze binnen een jaar een zoon zullen krijgen: ‘De Heer verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan.’

Deze tekst heeft ertoe geleid dat deze mannen worden gezien als voorverschijning van de Drie-eenheid, de Triniteit. Omdat God de Vader in de vroege traditie van ikonen niet mocht worden afgebeeld -men mocht alleen afbeelden wat door mensenogen is gezien -wordt dit verhaal gebruikt voor de iconografie van de Triniteit.

Op de ikoon is te zien hoe de drie mannen aan tafel zitten, Abraham en Sara staan achter de tafel en brengen eten. Op de voorgrond is de knecht afgebeeld die het kalf slacht.