H2548

Hemelvaart van Christus

Regio: Rusland
Periode: 19e eeuw
Afmeting: 31 x 26,5 cm

Omschrijving

In de orthodoxe iconografie bij het feest van Hemelvaart staat niet zozeer de tenhemelopneming van Christus centraal, maar juist de achtergebleven gelovigen, als symbool van het begin van de christelijke kerk. Deze vroege kerk wordt uitgebeeld door de Moeder Gods en de apostelen, die in twee groepen naast haar staan. Engelen wijzen op Christus die door twee engelen meegenomen wordt naar de hemel.