H2533

Moeder Gods van Vladimir

Regio: Rusland
Periode: 17e eeuw
Afmeting: 28 x 23 cm

Omschrijving

Deze ikoon van de Moeder Gods van Vladimir is geschilderd in sobere rood- en bruintinten, waardoor de aandacht geheel uitgaat naar uitdrukking van de gezichten van moeder en kind. Hierdoor wordt het achterliggende thema van het naderende lijden van het kind sterker benadrukt.

De Moeder Gods van Vladimir is een ikoon van het type Eleousa (‘van de Tederheid’). De Moeder Gods houdt het Christuskind op haar rechterarm en wijst met de linkerarm op hem. De wangen van Moeder en kind zijn tegen elkaar aangedrukt en de uitdrukking van het gezicht van de Moeder Gods is zowel liefdevol als bedroefd, vanwege het voorzegde lijden en sterven van Christus. Kenmerkend voor de Vladimirskaja is dat het Christuskind de onderzijde van de linkervoet laat zien. Dit is een verwijzing naar Genesis 3:15: “Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.”