H2508

Deësis

Regio: Rusland, Karelië
Periode: 18e eeuw
Afmeting: 30,5 x 25 cm

Omschrijving

De schilderstijl van de ikonen uit Karelië is bij deze ikoon van de Deësis meteen te herkennen: De figuren zijn lang en slank, de gezichten zijn met scherpe lijnen geschilderd. De Deësis iconografie is afkomstig van de lange rij ikonen op de ikonostasewand in een orthodoxe kerk. Daar wordt een ikoon van Christus Pantokrator geflankeerd door panelen waarop paarsgewijs heiligen zijn afgebeeld.

De compositie op deze ikoon is wat afwijkend. In het bovenste register is Christus Pantokrator te zien, hij zit op een troon en houdt een opengeslagen evangelieboek vast. Links en rechts van hem staan de Moeder Gods (Maria) en Johannes de Voorloper (de Doper). In het onderste register staan vier figuren die in een Deësisrij weer naast hen zouden staan: Petrus en Paulus en Michaël en Gabriël.