H2502

Kalenderikoon van de maand December

Regio: Centraal-Rusland
Periode: 19e eeuw
Afmeting: 44 x 38 cm

Omschrijving

Op kalenderikonen zijn de belangrijkste heiligen en kerkelijke feesten van een bepaalde maand van het gehele jaar afgebeeld. Kalenderikonen werden meestal in opdracht van een kerk vervaardigd en op een vaste plaats in de kerk op een soort lessenaar neergelegd, zodat gelovigen de heilige van de dag eer konden bewijzen.

In December zijn uiteraard veel bekende heiligen en gebeurtenissen te zien, onder meer zijn dat het feest van Nikolaas (Sinterklaas) op 6 december, de Geboorte van Christus op 25 december.

Bijzonder is de iconografie van Tweede Kerstdag. Daarop is te zien hoe de gehele mensheid kennis maakt met het Christuskind. Maria, de Moeder Gods heeft het op schoot en ze zijn omringd verschillende groepen mensen. Drie dagen later, op 29 december is een minder liefelijk tafereel afgebeeld, de moord op de onschuldige kinderen door Herodes.

Op 9 december is het verhaal van Joachim en Anna te zien, de ouders van Maria. Joachim en Anna konden geen kinderen krijgen, ze waren al oud, tot op een dag aan hen beiden een engel verscheen die hen aankondigde dat ze een kind zouden krijgen. De kus bij hun ontmoeting bij de stadspoort is het symbool voor de conceptie en zo’n negen maanden later, op 8 september wordt Maria geboren.