H2302

Uitgebreide Feestdagenikoon

Regio: Rusland
Periode: 19e eeuw
Afmeting: 36 x 31 cm

Omschrijving

Huisikoon waarop de belangrijkste feestdagen van de Russisch-orthodoxe Kerk zijn afgebeeld. Centraal is Christus’ opstanding en overwinning op het rijk van de dood (Anastasis) afgebeeld. Te zien is hoe Christus opstaat uit het graf en Adam redt uit muil van de Hades. Na Adam volgt een lange stoet oudtestamentische heiligen, afgesloten door Johannes de Voorloper, de laatste profeet vóór Christus. De buitenste rand bestaat uit zestien kleine afbeeldingen van hoofdfeesten. In de hoeken zijn de vier evangelisten afgebeeld.