H2489

Anastasis

Regio: Centraal-Rusland
Periode: Tweede helft 18e eeuw
Afmeting: 31,5 x 26,5 cm

Omschrijving

Ikoon met het belangrijkste feest in de Russisch-orthodoxe kerk, de Anastasis: Christus’ opstanding en overwinning op het rijk van de dood. Te zien is hoe Christus de poorten van de onderwereld vertrapt en Adam, de eerste mens, redt uit de muil van de Hades. Na Adam volgt een stoet van oudtestamentische heiligen, onder wie Eva, Mozes, David en Salomo. De stoet wordt afgesloten door Johannes de Voorloper (de Doper), de laatst gestorven profeet voor Christus‘ opstanding.