H2399

Moeder Gods uit Deësis

Regio: Rusland, Moskou
Periode: ca. 1600
Afmeting: 26,5 x 21 cm

Omschrijving

Het woord Deësis is gebaseerd op het Griekse woord verzoek. Kenmerkend voor de iconografie van een Deësis is dat een groep heiligen zich in voorbede tot de centraal afgebeelde Christus wenden. Deze voorbede heeft als doel genade af te smeken voor de gehele mensheid. De heiligen staan ter linker- en rechterzijde naast Christus’ troon en hebben hun hoofden gebogen in de richting van Christus en meestal ook een hand op Hem gericht.

De Deësis is het belangrijkste en daarom ook het meest centrale deel van een ikonostasewand. In kerken bestaat de Deësis meestal uit meerdere afzonderlijke panelen. Deze ikoon maakte deel uit van een Deësis: Christus Pantokrator in het midden, geflankeerd door de Moeder Gods en Johannes de Voorloper.